czwartek, 20 listopada 2014

Big Crayon/ Zaczarowana kredka

Gigantyczna kredka pluszowa - do pasowania prezdszkolaków. Na zamówienie.


Giant Plush crayon - for preschoolers. On commission.
Fluo Props/ Fluo rekwizyty


Props for theater etude presented during the 3th Film Acting Festival at the Polish Theatre in Wroclaw.
Fluo fabric + my imagination.

Pluszowe rekwizyty do etiudy teatralnej prezentowanej podczas 3 Festiwalu Aktorstwa Filmowego w Teatrze Polskim we Wrocławiu.
Tkanina fluo+wyobraźnia.

Puppets for a play/ Lalki spektaklowe

Puppets made for the play "Death of Caliban" dir. Przemysław Jaszczak/2014

Lalki do spektaklu "Śmierć Kalibana" w reżyserii Przemysława Jaszczaka/2014