niedziela, 3 czerwca 2012

w mackach Futbolu / Soccer tentacles

Kontynuując wątek piłki, przedstawiam Pelepusa.
Nie przewiduje wyników meczów, gra sam ze sobą.
Czasem ukrywa piłkę.

Let me introduce  - Pele- pus.
It can't predict match score, he play by his own..
Sometimes hi's hiding the ball..


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz