niedziela, 8 lutego 2015

Dziewczynka z zapałkami- scenografia, lalki, projekcje /The Little Match Girl - Stage design, puppet design and execution, projections

 Grudzień 2014 - styczeń 2015 był czasem wyzwań.
Projektowałam scenografię, lalki oraz ruchome projekcje do spektaklu "Dziewczynka z zapałkami " w reżyserii Przemysława Jaszczaka, wystawianego na deskach Lubuskiego teatru w Zielonej Górze. 
Premiera miała miejsce 1 lutego 2015 roku.
Oto foto relacja z próby generalnej.

December 2014 - January 2015 was a time of challenges.
I was designing and made sets, puppets and projections for the play "The Little Match Girl," directed by Przemyslaw Jaszczak, on the stage of the Lubuskie theater in Zielona Gora.
The premiere took place on February 1th, 2015 year.
Here is a photos report from the rehearsal.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz